Utbildningsutskottet

KarlEkons utbildningsutskott arbetar främst med utbildningsbevakning genom bland annat programråd men även med att anordna studiecirklar och gästföreläsningar. På senare tid har utbildningsutskottet även börjat arbeta med att förenkla och vara ett kompletterande stöd i processen för att söka utlandstermin. Du kan läsa mer om att söka en utlandstermin här.

Vill du veta mer om utbildningsutskottet eller om du har något du vill att vi lyfter till programråden kontaktar du Ordförande för Utbildningsutskottet.