Presidiet

Presidiet är den administrativa och ytterst ansvariga enheten i KarlEkon. Hit hör KarlEkons ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreteraren. Firmatecknare för föreningen är ordförande och skattmästare. De har huvudansvaret för hur KarlEkons arbete utförs.

KarlEkon är medlem i S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation), vilket öppnar ett nätverk med andra lärosätens ekonomföreningar i Sverige. Presidiet har till uppgift att, förutom att sköta KarlEkons dagliga och långsiktiga drift, deltaga i resursdagar och fullmäktigemöten rörande S.E.R.O. 

S.E.R.O. bistår KarlEkon med olika ekonomiska stöd och kunskap i frågor gällande stadgetolkningar och råd till hur styrelsen skall ställa sig i fråga som de inte känner sig redo att gå till beslut i.

Här nedan finner du information rörande KarlEkons verksamhet och ekonomi.

Handlingar för 2017

KarlEkons Logotyper (.ai)

KarlEkons Grafiska manual

Blankett – Ersättning för utlägg             Excel             PDF

Blankett – Reseersättning                       Excel             PDF

 

Handböcker för projektledare: (Under bearbetning, kommer inom kort)

  • KEY-dagen
  • Åreresan
  • Flottracet
  • Nollning

Kontaktuppgifter till styrelsen

Läs mer under kontakta oss!

KarlEkons föreningsuppgifter

Organisationsnr: 873201-2110

BankGiro: 403-5481

Postadress:
KarlEkon
Universitetsgatan 2
656 37 Karlstad

Besöksadress:
Karlstads Universitet
Universitetsgatan 2
656 37 Karlstad