Sexmästeriet

Sexmästeriets största uppgift är att se till att det finns mötesplatser där medlemmarna, och andra studenter, kan mötas. Utskottet ansvarar för olika evenemang som föreningen arrangerar och deltar i.

Detta är även den mest studentikosa delen utav KarlEkon, då denna del är arrangör för sittningar, temafester samt ansvarar för andra sociala aktiviteter, både på C.A.P.S och på andra lokaler runt om i Karlstad. En stor del av arbetet handlar om att hålla kontakten med de andra föreningarna vid universitetet, för att utveckla Karlstads studentliv.

Vill du anordna evenemang och projekt samt utveckla den sociala studentlivet i Karlstad, kontakta då Ordförande för Sexmästeriet.