Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet är som ett verktyg som ska underlätta och förbättra kontaktytan mellan våra medlemmar och näringslivet. Vi i utskottet jobbar ständigt med att kontakta personer i näringslivet, via telefon och mail men även att vi åker ut och träffar dem fysiskt över en kaffe eller lunch. Där vi, tillsammans med dem kommer fram till hur de kan vara med och bidra till att vår förening växer. Det kan exempelvis vara med kunskap, erfarenhet, diverse sponsring eller rent ekonomiskt. 

Vi bollar idéer med varandra i utskottet, med näringslivet och även övriga utskott och medlemmar i KarlEkon. Vi gör våra egna aktiviteter som exempelvis företagsbesök eller gästföreläsningar. Sedan stöttar vi och hjälper övriga utskotten samt projektledare att få hjälp från näringslivet till deras aktiviteter eller kommande projekt. Exempelvis vid nollning att vi får in sponsring från samarbetspartners. 

Det finns otroligt mycket möjligheter att tillsammans med näringslivet underlätta för våra medlemmar under studietiden. Så har du idéer eller är intresserad av att sitta med i vårt utskott, tveka inte att höra av dig!

Vill du veta mer om vad utskottet gör och kanske engagera dig, kontakta Ordförande för Näringslivsutskottet.