Idrottsutskottet

Idrottsutskottet jobbat aktivt inom Karlekon för:

  • att Karlekons medlemmar varje vecka ska få ett flertal tillfällen att träna ett flertal sporter under terminens gång
  • att anordna större sportsliga evenemang som tex. turneringar och pröva-på dagar
  • att klyftorna mellan terminerna ska bli mindre

Som ordförande för idrottsutskottet är det du som person som är ytterst ansvarig för att se till att aktiviteterna genomförs, håller en bra kvalitet och att aktiviteterna har en lokal bokad. Som ordförande skall du även se till att medlemmarna får den information de behöver för att kunna närvara vid aktiviteterna varje vecka samt närvara på ett så stort antal som du har möjlighet till.
 
Som invald medlem i idrottsutskottet har du som uppgift att hjälpa ordförande med överenskomna eller uppkommande uppgifter som rör verksamheten och medlemmarna. Exempel på detta kan vara: planering, hålla i träningar, skicka ut information m.fl. Du som person skall finnas där och agera som ordförandes högra hand vid behov och alltid vara redo att kliva in.
 
Vill du veta mer om vad utskottet gör och kanske engagera dig, kontakta Ordförande för Idrottsutskottet