Utskott

KarlEkons verksamhet är indelad i sju områden där presidiet är stammen och grunden för KarlEkons hela verksamhet. Från presidiet finns sex grenar där varje gren representeras av en ordförande för ett utskott, ett utskott som har egna ansvarsområden för både externa och interna uppgifter för KarlEkons räkning. KarlEkons utskott är;