Termin 8 Finansiell ekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Beteendeekonomi:
Tentamina finns att tillgå här

Undersökningsmetodik (STGA03):