Termin 7 Service management

Tentamina som finns att tillgå:

Advanced Service Management:

Hållbara affärer och ledarskap:
Tentamina finns att tillgå här