Termin 7 Service management

Tentamina som finns att tillgå:

Value creation through service (FEAD05):

Service innovation and simulation (FEAD48):

Hållbara affärer och ledarskap:
Tentamina finns att tillgå här