Termin 7 Redovisning och styrning

Tentamina som finns att tillgå:

Internationell finance accounting (FEAD11):

Redovisning och styrning (FEAD25):

Hållbara affärer och ledarskap (FEAD47):