Termin 7 Redovisning och styrning

Tentamina som finns att tillgå:

Internationell finance accounting (FEAD11):

Redovisning och styrning (FEAD25):
2017-10-30 (?) PDF
2018-10-29 (VG) PDF

Hållbara affärer och ledarskap (FEAD47):