Termin 7 Nationalekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Beteendeekonomi (NEAD26):

Ekonomisk utvärderingsmetod (NID27):