Termin 7 Marknadsföring

Tentamina som finns att tillgå:

Business marketing (FEAD13):

Hållbara affärer och ledarskap:
Tentamina finns att tillgå här