Termin 7 Marknadsföring

Tentamina som finns att tillgå:

Business marketing (FEAD13):

2018-01-31 (VG – 57,5) PDF

Hållbara affärer och ledarskap:
Tentamina finns att tillgå här