Termin 7 Finansiell ekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Externredovisning 3:
Tentamina finns att tillgå här

Internationell makroekonomi (NEAD15):

Beteendeekonomi (NEAD26):