Termin 6 Redovisning och styrning

Tentamina som finns att tillgå:

Handelsrätt (RVGA31):
2014-10-30 (G) PDF
2015-10-30 (G) PDF
2015-10-30 (G) PDF
2015-10-30 (G) PDF
2016-03-30 (G) PDF
2016-03-30 (G) PDF
2017-03-29 (VG) PDF

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (FEGC47):
2016-03-11 (G) PDF
2017-06-08 (G – 47 p) PDF
2017-06-08 (G – 51 p) PDF
2017-08-21 (G) PDF