Termin 6 Nationalekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Miljö- och naturresursekonomi (NEGB20):

Arbetsmarknadens ekonomi (NEGB21):

Ekonomisk tillväxt/makroekonomi (NEGC15):

Offentlig ekonomi och politik-public finance (NEGB23):