Termin 6 Marknadsföring & Service management

Tentamina som finns att tillgå:

Statistik – fortsättningskurs för ekonomer (STGA04):

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi:
Tentamina finns att tillgå här