Termin 6 Finansiell ekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Externredovisning 2 (FEGB56):
Tentamina finns att tillgå här

Portföljval (NEGC18):

Företagets finansiering och styrning-corporate finance (NEGC48):

Riskhantering i finansiella företag (NEGC49):