Termin 5 Redovisning och styrning

Tentamina som finns att tillgå:

Ekonomistyrning 2 (FEGC44):
2015-08-12 (G) PDF
2015-10-09 (VG) PDF
2016-10-21 (VG) PDF

Externredovisning 3 (FEGC45):
2015-03-13 (VG) PDF
2015-05-13 (G) PDF
2015-10-16 (VG) PDF
2016-09-14 (VG  – alla rätt) PDF
2016-09-14 (VG) PDF
2016-09-14 (VG) PDF
2016-10-27 (G) PDF
2016-12-02 (G) PDF
2017-09-13 (VG) PDF
2018-09-12 (VG) PDF

Beskattningsrätt 1 (RVGA04):
2015-06-05 (VG) PDF
2015-06-05 (?) PDF
2016-01-21 (G) PDF
2016-01-21 (VG) PDF
2016-01-21 (VG) PDF
2017-01-18 (G) PDF
2017-03-02 (VG) PDF
2018-01-17 (?) PDF