Termin 5 Nationalekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Finansiella marknader, risk och försäkring (NEGB19):

Tillämpad ekonomitri (NEGC16):
2017-10-31 (VG) PDF
2018-10-31 (VG) PDF

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (NEGC47):