Termin 5 Finansiell ekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Tillämpad ekonomitri (NEGC16):
Tentamina finns att tillgå här

Matematik för ingenjörer (MAGA44):

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (NEGc47)
Tentamina finns att tillgå här