Termin 4 Företagsekonomi

Tentamina som finns att tillgå:

Företagsekonomi 2 (FEGB01):

Verksamhetsstyrning:
2015-02-27 (VG) PDF
2015-02-27 (VG) PDF
2015-10-02 (VG) PDF
2016-03-18 (VG) PDF
2016-03-18 (VG) PDF
2016-03-18 (VG) PDF
2016-10-21 (VG) PDF
2016-10-21 (VG) PDF
2017-03-03 (VG – 88 p) PDF
2017-03-03 (VG – 91 p) PDF
2017-03-03 (VG – 100 p) PDF
2018-04-27 (G) PDF

Marknadsföring & affärsutveckling:
2015-03-16 (VG) PDF
2016-03-04 (VG) PDF
2016-03-04 (VG) PDF
2016-10-07 (VG) PDF
2016-10-07 (G) PDF
2017-03-17 (VG) PDF
2017-04-28 (VG) PDF

Externredovisning 2:
2014-11-13 (VG) PDF
2015-11-11 (VG) PDF
2015-11-11 (VG) PDF
2016-04-13 (VG) PDF
2016-04-13 (VG) PDF
2016-04-13 (VG) PDF
2016-04-13 (G) PDF

2016-11-16 (VG) PDF
2018-04-11 (VG – 95 p) PDF
2018-04-11 (VG – 87 p) PDF

Investering & finansiering:
2014-08-18 (G) PDF
2015-05-28 (G) PDF
2015-05-28 (VG) PDF
2016-01-14 (VG) PDF
2016-05-27 (G) PDF
2016-05-27 (VG) PDF
2016-08-17 (VG) PDF
2017-08-16 (VG) PDF
2018-06-01 (VG) PDF