Termin 2 – NEGA01

Tentamen som finns att tillgå:

Nationalekonomi (NEGA01)

Internationell handel:
2017-03-30 (VG – 5.5 p) PDF
2017-03-30 (VG – 5.5 p) PDF
2017-03-30 (VG – 5.5 p) PDF
2018-05-03 (G) PDF

Mikroekonomi:
2013-10-16 (VG) PDF
2014-03-11 (G) PDF
2014-03-11 (VG) PDF
2014-03-11 (VG) PDF
2015-03-11 (VG) PDF
2015-10-14 (G) PDF
2016-03-15 (VG) PDF
2016-03-15 (VG) PDF
2016-03-15 (VG) PDF
2016-10-19 (VG) PDF
2017-03-15 (VG – 30 p) PDF
2017-03-15 (VG – 32.25 p) PDF
2017-10-18 (G) PDF

Makroekonomi:
2013-11-29 (VG) PDF
2014-04-25 (VG) PDF
2014-04-25 (VG) PDF
2014-04-25 (VG) PDF
2014-04-25 (VG) PDF
2015-04-24 (VG) PDF
2015-04-24 (VG) PDF
2016-01-15 (G) PDF
2016-04-28 (VG) PDF
2016-04-28 (VG) PDF
2016-12-14 (VG) PDF
2017-05-22 (VG – 29.33 p) PDF
2017-05-22 (VG – 29 p) PDF
2017-05-22 (VG – 27.5 p) PDF
2017-09-28 (VG) PDF
2018-05-21 (VG) PDF
2018-05-21 (G) PDF
2018-05-21 (VG) PDF

Globalisering & Utveckling:
2014-05-20 (VG) PDF
2014-05-20 (VG) PDF
2015-05-20 (VG) PDF
2015-05-20 (VG) PDF
2015-05-20 (VG) PDF
2015-05-20 (VG) PDF
2015-08-19 (VG) PDF
2016-01-11 (G) PDF
2016-05-25 (VG) PDF