Termin 1

Tentamen som finns att tillgå (FEGA01/FEGA48):

Externredovisning 1 (DEL A):
2015-01-30 (G) PDF
2015-09-07 (G) PDF
2016-02-19 (G) PDF
2016-09-22 (G) PDF

Externredovisning 1 (DEL B):
2013-11-01 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2016-02-26 (G) PDF
2016-09-30 (VG-93) PDF (FEGA48)
2016-09-30 (VG-80) PDF
2016-09-30 (VG-84) PDF
2016-09-30 (VG-94) PDF

Marknadsföring 1:
2013-10-18 (?) PDF
2014-11-03 (G) PDF
2014-11-03 (G) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-12-15 (VG) PDF
2015-10-15 (G) PDF
2015-10-15 (VG) PDF
2015-12-11 (G) PDF
2015-12-11 (G) PDF
2016-11-03 (VG) PDF (FEGA46)
2016-11-03 (VG) PDF
2016-11-03 (G) PDF
2016-11-03 (VG) PDF

Organisationsteori:
2012-08-15 (G) PDF
2014-01-17 (VG) PDF
2015-01-14 (G) PDF
2015-01-14 (G) PDF
2015-01-14 (VG) PDF
2016-01-15 (VG) PDF
2016-02-26 (VG) PDF
2017-01-18 (VG) PDF

Ekonomistyrning 1:
2013-08-23 (VG) PDF
2014-01-10 (?) PDF
2014-10-01 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2015-02-16 (VG) PDF
2015-06-05 (VG) PDF
2015-08-14 (VG) PDF
2015-08-14 (VG) PDF
2015-12-04 (G) PDF
2015-12-04 (VG) PDF
2015-12-04 (VG) PDF
2016-06-10 (VG) PDF
2017-01-12 (VG) PDF