Termin 1

Tentamen som finns att tillgå (FEGA01/FEGA48):

Externredovisning 1 (DEL A):
2015-01-30 (G) PDF
2015-09-07 (G) PDF
2016-02-19 (G) PDF
2016-09-22 (G) PDF
2017-02-02 (G) PDF
2017-09-08 (G) PDF
2017-09-08 (G) PDF
2018-09-13 (G) PDF

Externredovisning 1 (DEL B):
2013-11-01 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2014-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2015-10-23 (VG) PDF
2016-02-26 (G) PDF
2016-09-30 (VG – 93 p) PDF (FEGA48)
2016-09-30 (VG – 80 p) PDF
2016-09-30 (VG – 84 p) PDF
2016-09-30 (VG – 94 p) PDF
2016-09-30 (VG – 96 p) PDF
2017-09-29 (VG) PDF
2017-09-29 (G) PDF
2017-09-29 (VG) PDF
2017-11-20 (G) PDF
2018-04-09 (VG) PDF
2018-10-03 (VG – 93 p) PDF
2018-10-03 (VG – 97 p) PDF

Marknadsföring 1:
2013-10-18 (?) PDF
2014-11-03 (G) PDF
2014-11-03 (G) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-11-03 (VG) PDF
2014-12-15 (VG) PDF
2015-10-15 (G) PDF
2015-10-15 (VG) PDF
2015-12-11 (G) PDF
2015-12-11 (G) PDF
2016-11-03 (VG) PDF (FEGA46)
2016-11-03 (VG) PDF
2016-11-03 (G – 73.5 p) PDF
2016-11-03 (VG) PDF 
2016-11-03 (G – 74.5 p) PDF
2017-11-03 (VG) PDF
2017-12-18 (VG) PDF
2018-03-29 (VG) PDF
2018-05-14 (G) PDF

Organisationsteori:
2012-08-15 (G) PDF
2014-01-17 (VG) PDF
2015-01-14 (G) PDF
2015-01-14 (G) PDF
2015-01-14 (VG) PDF
2016-01-15 (VG) PDF
2016-02-26 (VG) PDF
2017-01-18 (VG – 85 p) PDF
2017-01-18 (VG – 83 p) PDF
2017-08-21 (VG) PDF
2018-01-19 (G) PDF 
2018-01-19 (G) PDF

Ekonomistyrning 1:
2013-08-23 (VG) PDF
2014-01-10 (?) PDF
2014-10-01 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2014-12-04 (VG) PDF
2015-02-16 (VG) PDF
2015-06-05 (VG) PDF
2015-08-14 (VG) PDF
2015-08-14 (VG) PDF
2015-12-04 (G) PDF
2015-12-04 (VG) PDF
2015-12-04 (VG) PDF
2016-06-10 (VG) PDF
2016-12-07 (VG) PDF
2017-01-12 (VG) PDF
2017-12-07 (VG – 92 p) PDF
2017-12-07 (VG – 100 p) PDF
2917-12-07 (VG – 66 p) PDF
2017-12-07 (VG – 98 p) PDF
2018-01-10 (G) PDF
2018-06-08 (VG) PDF