Tentor

Här under kan du hitta skrivna tentamens från tidigare terminer och själv ladda upp tentor som du har skrivit för att hjälpa kommande studenter på kurserna. Det är i strid mot upphovsrättslagstiftningen att ladda upp någon annans tentamen eller en gemensamt skriven tentamen. Dina uppgifter kommer vara anonyma.

Döp er fil till: Termin, Kursnamn, datum då tentan skrevs, betyg (G-VG)
Exempelvis: Termin-1-Externredovisning-1-2016-09-30-VG
Tentamina kommer fördelas till respektive kurs av webmaster och det är därför viktigt att filen heter som den ska.

Upload file

Vi tackar för ditt bidrag till vår tentamenssamling!

Vid problem var vänlig uppdatera sidan och försök igen. Fungerar det fortfarande inte var vänlig kontakta ordforande@karlekon.com.

Termin 1 – FEGA01

Termin 2 – NEGA01

Termin 3

Termin 4 – Företagsekonomi 

Termin 4 – Nationalekonomi 

Termin 5 – Företagsekonomi – Redovisning och styrning  

Termin 5 – Företagsekonomi – Marknadsföring

Termin 5 – Företagsekonomi – Service Management 

Termin 5 – Nationalekonomi – Nationalekonomi 

Termin 5 – Nationalekonomi – Finansiell ekonomi

Termin 6 – Företagsekonomi – Redovisning och styrning

Termin 6 – Företagsekonomi – Marknadsföring & Service Management 

Termin 6 – Nationalekonomi – Nationalekonomi 

Termin 6 – Nationalekonomi – Finansiell ekonomi

Termin 7 – Företagsekonomi – Redovisning och styrning

Termin 7 – Företagsekonomi – Marknadsföring

Termin 7 – Företagsekonomi – Service Management

Termin 7 – Nationalekonomi – Nationalekonomi

Termin 7 – Nationalekonomi – Finansiell ekonomi