(NEGC50)(NEGC16)(NEGC47)

  • Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (NEGC50)
  • Tillämpad ekonomitri (NEGC16)

    2018-10-31 (VG) PDF
    2017-10-31 (VG) PDF

  • Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (NEGC47)