(NEGC49)(FEAD25)(NEAD26)

  • Riskhantering i finansiella företag (NEGC49)
  • Redovisning och styrning (FEAD25)

    2018-10-29 (VG) PDF
    2017-10-30 (?) PDF

  • Beteendeekonomi (NEAD26)