Hjälp kommande studenter, ladda upp din tenta, döp filen till Termin,Kurs, Datumet tentan skrevs T.ex: (Termin1-Externredovisning-16-09-30) 

Upload fileDet är i strid mot upphovsrättslagstiftningen att ladda upp någon annans tentamen eller en gemensamt skriven tentamen.

Saknas någon kurs eller vid andra frågor kontakta utbildning@karlekon.com

Framtida studenter tackar för ditt bidrag till vår tentamenssamling.