SM i Ekonomi 2018

SM i Ekonomi är en lagtävling i ekonomi och en konferens, instiftad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation S.E.R.O., som arrangeras årligen i maj. Varje högskola och universitet som undervisar i ekonomi har rätt att delta med ett lag bestående av tre studenter för att göra upp om titeln svenska mästare i ekonomi. I samband med tävlingen arrangeras en konferens, om karriär och framtid, för representanter från samtliga ekonomföreningar och kårer.

Konferensen kommer att äga rum den 3–6 maj på Karlstad Universitet.

Hemsidan: http://smiekonomi.com
Facebook: https://www.facebook.com/smiekonomi/
Instagram: https://www.instagram.com/smiekonomi_sero/

Kontaktuppgifter projektgruppen

Projektledare
Malin Karlsson: malin.karlsson@smiekonomi.com
Mikaela Lind: mikaela.lind@smiekonomi.com

Ekonomiansvarig:
Matilda Grahl: ekonomi@smiekonomi.com

Näringslivsansvariga
Felicia Cassel: naringsliv@smiekonomi.com
Carina Wikman: naringsliv@smiekonomi.com

Eventansvariga
Linn Larsson: event@smiekonomi.com
Linnea Wigström: event@smiekonomi.com

Marknadsföringsansvariga:
Frida Hjerpe: marknadsforing@smiekonomi.com
Fanny Leiding: marknadsforing@smiekonomi.com

Logistikansvarig:
Philip Eriksson: logistik@smiekonomi.com

Föreläsningsansvarig:
Emil Nilsson: forelasning@smiekonomi.com

Personalansvarig:
Emma Ljungberg: personal@smiekonomi.com

Tävlingsansvarig:
Rebecca Lennartz: tavling@smiekonomi.com