Finansiell ekonomi T6

Externredovisnig 2 (FEGB56)

Portföljval (NEGC18)

Företages finansiering och styrning (NEGC48)

Riskhantering i finansiella företag (NEGC49)