Finansiell- och Nationalekonomi

Finansiella marknader, risk och försäkringar (NEGB19)

Tillämpad ekonometri (NEGC16)

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi (NEGC47)

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (NEGC50)