Marknadsföring och Service Management

Marketing Strategies (FEGC02)

Service Management (FEGC46)

Marknadsrätt (RVGA15)

Finansiella marknader, risk och försäkring (NEGB19)