Redovisning och Styrning

Ekonomistyrning 2 (FEGC44)

Externredovisning 3 (FEGC45)

Bekskattningsrätt 1 (RVGA04)