Protokoll 2020

Protokoll från styrelsemöten 2020:

Mötesprotokoll 2020-02-03 PDF
Mötesprotokoll 2020-02-18 PDF
Mötesprotokoll 2020-03-03 PDF