Protokoll från styrelsemöten 2020:

Mötesprotokoll 2020-01-19 PDF
Mötesprotokoll 2020-02-03 PDF
Mötesprotokoll 2020-02-18 PDF
Mötesprotokoll 2020-03-03 PDF
Mötesprotokoll 2020-03-31 PDF
Mötesprotokoll 2020-04-14 PDF
Mötesprotokoll 2020-04-28 PDF
Mötesprotokoll 2020-05-26 PDF