Protokoll 2018

Protokoll från styrelsemöten 2018:

Mötesprotokoll från 2018-01-04 PDF

Mötesprotokoll från 2018-01-08 PDF

Mötesprotokoll från 2018-01-15 PDF

Mötesprotokoll från 2018-02-04 PDF