Projektledare Nicole Lundins egna ord om KEY-dagen 2015!

Nicole

Karlstads Ekonomers Yrkesdag handlar om att nätverka. Det är en möjlighet för studenter att komma i kontakt med företag, samtidigt en möjlighet för företag att hitta potentiella medarbetare. KEY-dagen är en mässa där olika företag bjuds in att medverka vilket ger studenter möjligheten att komma dit och prata med representanterna och knyta kontakter. Studenterna får även chansen att spetsa sitt CV, gå på kontaktsamtal och mycket mer. Det är ett sätt att få ut mer utav sina studier. En jätteviktig dag för alla KarlEkoniter.

Årets projektledare för KEY-dagen är Nicole Lundin som läser sin sjätte termin, med inriktning service management. Nicole är 24 gammal och kommer från Floda utanför Göteborg. Hon har tidigare varit engagerad i sexmästeriet och nollningen. Hon tycker det är roligt att lära känna mycket nya människor. Efter hennes termin som utbytesstudent vill hon åter komma in i gemenskapen i KarlEkon. Engagemanget utanför skolan har varit saknat. Processen har just börjat, Nicole har precis blivit klar med intervjuerna av eventuella deltagare för projektgruppen. Tanken är att projektgruppen snart ska vara klar och deras första möte ska hållas om någon vecka.

Främsta anledningen till att Nicole valde att söka till projektledare var för att träffa nya människor. Samtidigt känner hon att hon är väldigt intresserad av att utvecklas i rollen som projektledare. Hon blev inspirerad av tidigare års KEY-dagar, för att bredda utbudet av företag och branscher för att fler studenter ska få ut något av dagen oavsett vilken inriktning de läser. Hon tror att man hittar tid till saker man tycker är roligt. Nicole är van vid att jobba extra utanför studierna. ”Man märker efter hand att ju mer van man blir på att plugga, kan man varva plugget med något annat.”

Nicole tar ofta på sig ledarrollen i en grupp vilket gör att hon känner sig trygg som projektledare. Hon anser sig bra på at dela ut uppgifter, lyhörd för andras åsikter och sammabetar bra med andra människor. Nicole värdesätter gemenskap och möjligheten att dela idéer tillsammans i gruppen oavsett vilken post man besitter. Hennes uppgifter mer konkret kommer att vara utvecklande av gruppens idéer och dela ut uppgifter. Nicole ser fram emot att ha det yttersta ansvaret för projektet och vara ansiktet utåt.

Projektledarens förhoppning är att åtminstone få in ett företag som inte har inriktningen bank och revision eftersom att hon känt att tidigare års KEY-dagar har haft fokus på just de två branscherna. Ytterligare en av hennes förhoppningar är att få hit gymnasieelever som går ekonomiprogrammet. Detta för att handelshögskolan också ska få en chans att utnyttja dagen.

Vad skulle du säga till alla KarlEkoniter för de ska bli peppade på att komma på mässan?

Nicole understryker vikten av att KEY-dagen ska vara någonting för alla civilekonomer. ”Det är väldigt viktigt att delta i sådana här tillfällen eftersom det inte finns någon praktik i vår utbildning. Kontaktsamtalen är en möjlighet för dig att förbereda dig på din framtida arbetsintervju.” CV-granskningen kan ge dig bra tips och vägledning på hur man på bästa sätt får ett intressant CV. ”Dagen är till för att framförallt prata med företag och få en chans att knyta kontakter.”

Intervjun skriven av: Carl Allert och Josefin Dahlgren