Om KarlEkon

KarlEkon – Karlstads Ekonomstuderandes Förening – är den största utbildningsföreningen vid Karlstads universitet. Vår främsta målgrupp, som utbildningsförening, är studenterna som läser ekonomiprogram och ekonomrelaterade utbildningar vid universitetet och det är här vi även hittar majoriteten av våra drygt 1 500 medlemmar.

Sedan starten, 22 september 1980, har KarlEkon ständigt varit i utveckling. Detta beror till största på alla våra engagerade medlemmar som gjort det möjli

gt att bedriva samt utveckla den verksamhet som vi bedriver. Som utbildningsförening har vi som främst ändamål att bedriva utbildningsbevakning, alltså se till att ekonomutbildningen vid Karlstads universitet håller en hög standard. Syftet bakom detta är ganska självklart, att vår tid i Karlstad ska vara all möda värd och att vi vid slutet av universitetstiden får ett jobb.

KarlEkons högsta beslutande organ är föreningsstämman som består av föreningens medlemmar och kallas en gång per termin till möte för att utse nya ledamöter, diskutera förvaltningen samt framtiden för KarlEkon. Som medlem har du rätt att lyfta fråga angående KarlEkons förvaltning eller ideér på förändring. Stämman väljer sin styrelse som skall förvalta KarlEkon och då blir ytterst ansvariga för att KarlEkons verksamhet drivs utifrån stadgarna.

Evenemang och en del av alla tillfällen att engagera sig i förening