Kvalitetsundersökning

Vill du vara med att utveckla KarlEkon till det bättre? Vi i styrelsen vill ha dina åsikter om hur verksamheten sköts idag. Svara på enkäten här under: