KEY-dagen

KEY står för Karlstads Ekonomers Yrkesdag. Detta är en arbetsmarknadsdag för Karlstads universitets närmare 2000 ekonomstudenter, fastighetsekonomer och matematikekonomer. KEY har varit med ett tag, och arrangeras 2018 för 34:e gången.

Huvudarrangör är Karlstads ekonomistuderandes förening, KarlEkon. Dagen består av en mässa, där företag med relevanta jobb för en ekonomistudent bjuds in. Till denna hålls årligen en tipsrunda där studenter får gå mellan företag och svara på frågor. Denna brukar innehålla väldigt många fina priser! KEY-dagen bjuder på föreläsningar och möjligheter till att gå på CV-granskning och kontaktsamtal. Slutligen anordnas en bankett på kvällen för samtliga utställare, projektgruppen samt alla som hjälpt till under dagen.

För mer information besök hemsidan: www.keydagen.se