Extrainsatt föreningsstämma 2018-01-11

Nu är det dags för den extrainsatta föreningsstämman! Den 11/1 2018 är är det dags att utse nya ordförande för marknadsföringsutskottet samt välja in en webmaster. Föreningsstämman kommer att hållas i Fryxellsalen kl. 12.15-13.15.

Dagordning

Dagordning Extrainsatt föreningsstämma 2018

Slutgiltig föredragslista:
Dagordning extrainsatt föreningsstämma 2018

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Inkomna ansökningar för posterna

Ansökningar 2018

Motioner

Inkomna motioner:

Motion 2018:01 PDF

Propositioner

Proposition 2018:01 PDF

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

 

Gör din röst hörd, ses på stämman! Vi bjuder självklart på fika 😉