Engagera dig

Engagera dig i Karlekon.

Som aktiv i Karlekon får du en unik erfarenhet av projektledning, marknadsföring, näringslivskontakter eller vad som intresserar just dig! Är du nyfiken på hur du kan arbeta med Karlekon så kommer här en kortare sammanfattning av utskottens verksamhet. Under fliken “Utskott” finner du en längre beskrivning av de olika utskotten.

Oavsett vilken nivå du känner att du vill engagera dig på finns det alltid något för dig. Självklart finns vi i styrelsen alltid här för att hjälpa till om det skulle vara så.

Ta chansen att krydda ditt CV med en unik erfarenhet som sticker ut när du söker jobb.

Just nu söker Karlekon:

 • Aktiva medlemmar!

Näringslivsutskottet:

 • Kontakt med näringslivet
 • Planering av event, t ex inspirationsföreläsningar

Marknadsföringsutskottet:

 • Marknadsföring
 • Fotografera på våra olika event eller skapa en kul film
 • Administrativa uppgifter internt och externt
 • Grafisk layout, exempelvis affischer, kataloger m.m.

Sexmästeriet:

 • Planera större temafester och sittningar, t ex Nollephesten
 • Driva och planera fester för VT17

Idrottsutskottet:

 • Anordna turneringar
 • Hålla i idrottsaktiviteter

Utbildningsutskottet:

 • Kontakt med institutionen
 • Planering av event inom studieteknik och kursspecifika ämnen 

C.A.P.S

På C.A.P.S finns det alla möjligheter till att engagera sig under sin studietid. Antingen genom vårt utskott eller att jobba hos oss i baren. Utskottet fungerar som en egen styrelse där alla har ett eget ansvarsområde. Genom regelbundna utskottsmöten beslutas det hur C.A.P.S på bästa sätt ska passa så många studenter som möjligt och bidra till en samlingsplats där man kan komma bort från vardagsplugget.

Projekt inom KarlEkon

 • Flottracet
 • Åreresan
 • KEY-dagen

Är du intresserad av att engagera dig skicka ett mail till ordförande på ordforande@karlekon.com eller ordförande i det utskott du vill engagera dig i. Här hittar ni kontaktuppgifterna.