Vårstämman 2018

Dagordning

Dagordning vårstämman 2018

Publiceras senast två veckor innan stämman arrangeras. 

Poster som ska tillsättas

  • Viceordförande
  • Skattmästare
  • Ordförande för näringslivsutskottet
  • Sexmästare
  • Viceordförande CAPS

Motioner

Vill du ha tips på hur man skriver en motion? Klicka här!

Motioner får skickas in fram till och med 14/4 till viceordforande@karlekon.com.

Propositioner

Proposition 2018:01
Proposition 2018:02
Proposition 2018:03
Proposition 2018:04
Proposition 2018:05
Proposition 2018:06
Proposition 2018:07
Proposition 2018:08
Proposition 2018:09
Proposition 2018:10
Proposition 2018:11

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras. 

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till vårstämman 2018.