Vårstämma 2019

Dagordning

Dagordning Vårstämman 2019

Publiceras senast två veckor innan stämman arrangeras. 

Poster som ska tillsättas

Styrelsen:

  • Viceordförande
  • Skattmästare
  • Ordförande för näringslivsutskottet
  • Sexmästare
  • Vice Ordförande C.A.P.S
  • Art Director

Förtroendevalda poster:

  • Valberedning

Motioner

Motion 2019:01
Motion 2019:02
Motion 2019:03

Vill du ha tips på hur man skriver en motion? Klicka här!

Motioner får skickas in fram till och med 14/4 till viceordforande@karlekon.com.

Propositioner

Proposition 2019:01
Proposition 2019:02
Proposition 2019:04
Proposition 2019:05
Proposition 2019:06
Proposition 2019:07
Proposition 2019:08
Proposition 2019:09
Proposition 2019:10
Proposition 2019:11
Proposition 2019:12
Proposition 2019:14
Proposition 2019:15
Proposition 2019:16
Proposition 2019:17
Proposition 2019:18
Proposition 2019:19

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras. 

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till vårstämman 2019.