Handlingar till Vårstämma 2017

Dagordning

Dagordning Vårstämma 2017

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Poster som skall tillsättas

    • Vice ordförande
    • Skattmästare
    • Ordförande för näringslivsutskottet
    • Ordförande för sexmästeriet
    • Vice ordförande C.A.P.S

Inkomna ansökningar för posterna

Ansökningar 2017

Motioner

Inga motioner har skickats in till viceordforande@karlekon.com, vilket får ske t.o.m. 2017-04-16.

Propositioner

Proposition 2016:10
Proposition 2016:11
Proposition 2016:12
Proposition 2017:01
Proposition 2017:02
Proposition 2017:03
Proposition 2017:04
Proposition 2017:05

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.