Handlingar till årsstämman 2017

Dagordning

Dagordning Årsstämma 2017

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Poster som skall tillsättas

Dessa styrelseposter ska tillsättas:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Ordförande för Utbildningsutskottet
  • Ordförande för Marknadsföringsutskottet
  • Ordförande för studentbaren C.A.P.S.
  • Ordförande för Idrottsutskottet

Dessa förtroendevalda posterna ska tillsättas:

  • Webmaster
  • Generaler för vår- och höstnollning
  • Sakrevisor

Inkomna ansökningar för posterna

Ansökningar 2017

Motioner

Inga motioner har skickats in till viceordforande@karlekon.com.

Propositioner

Proposition 2017:01
Proposition 2017:02
Proposition 2017:03
Proposition 2017:04
Proposition 2017:05

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.