Bästa medlemmar i Karlekon!

Då vi under årsmötet fick in en motion om att hela styrelsen ska ha samma mandatperiod samt en proposition om en ny styrelsepost så kommer vi nu ha en extrainsatt föreningsstämma den 20/3 kl 16.15 för att tillsammans besluta om hur KarlEkon kommer se ut i framtiden!

Motionsstopp är den 10/3, motioner skickas till viceordforande@karlekon.com.

Dagordning

Dagordning Extrainsatt föreningsstämma 2019

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Motioner

Motion 2018:01
Motion 2019:01
Motion 2019:02

Propositioner

Proposition 2018:12
Proposition 2018:14
Proposition 2018:15
Proposition 2018:16

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras.