Bli medlem

För att bli medlem i KarlEkon behöver du godkänna KarlEkons medlemsvillkor och värdegrund, som du kan läsa här: PDF