Årets projektledare för Megakonferensen 2015;Viktoria Halvars och Kim Hagman

IMG_0554 copy

Megakonferensen är en fyra dagar lång konferens som årligen anordnas på olika lärosäten runt om i Sverige och nu kommer den för första gången till Karlstad. Konferensen har ca 250 deltagare och samarbetar med många stora ekonomiföretag. Deltagarna på konferensen består av ekonomistudenter från de flesta lärosätena runt om i landet .De fyra dagarna består av inspirerande föreläsningar, utmanande caseövningar och oförglömliga sittningar. Megakonferensen ska vara en pampig avslutning för alla ekonomi föreningar i Sverige.

Viktoria och Kim känner varandra sedan tidigare, då de båda arbetade tillsammans på Mc Donald’s i Uddevalla innan de började studera vid Karlstads universitet.

Viktoria Halvars är 23 år gammal och studerar sin sjätte termin på civilekonomprogrammet. Tidigare har hon varit väldigt aktivt i KarlEkon och var med i nystarten av CAPS. Viktoria kände att projektledarrollen verkar väldigt lärorikt och intressant. Hon har tidigare erfarenheter från flertalet konferenser och känner sig väldigt motiverad inför uppdraget. ”Jag tror att vi kommer att göra en sjukt bra konferens i Karlstad.”

Kim Hagman är 24 år och studerar likt Viktoria, sjätte terminen på civilekonomprogrammet och arbetar på Nordea. Hon har inte tidigare varit engagerad i KarlEkon. Rollen som projektledare verkar vara kul säger Kim. ”Ett bra sätt att träffa människor och göra någonting som kan sätta Karlstad på kartan.”

Viktorias tidigare erfarenheter av konferenser har lett till att hon sett vilket arbete som krävs och vad som spelar in för att det ska bli en bra konferens.

”Jag har varit på en väldigt bra konferens och en mindre bra konferens. Så jag känner att jag vill ta på mig utmaningen att göra en ännu bättre konferens i Karlstad. Främst för att jag tycker det är roligt att arbeta med projekt och se ett slutresultat.”

Kim vill ta sig an en utmaning. ”Det kändes som ett roligt projekt att vara med om, att man får uppleva något man själv har varit med och jobbat fram.”

Vad tror ni att ni kan utveckla från tidigare Megakonferener?

”Främst logistiken, vi på Karlstads universitet har ju väldigt fina lokaler att hålla föreläsningarna i. Vi har dessutom bra sovsalar vilket ger konferensen ett bra intryck. Vi vill göra en välorganiserad konferens och att vi sätter standarden.”

Arbetet kring konferensen kommer att vara väldigt varierande. Bland annat att boka lokaler, bussar, sovsalar, funktionärer, föreläsare och ordna mat.

Viktoria och Kim kommer att till sin hjälp ha en projektgrupp som kommer att bestå av runt tio stycken personer. De olika ansvarsområdena är: marknadsföring, personal/crew, ekonomi, sponsorer, logistik och evenemang. Mycket kraft kommer att ligga på att hitta sponsorer.

”Vi vill ha en sammansvetsad grupp som strävar mot gemensamma mål.”

De riktar sig till alla studenter på skolan för att få personer med olika kompetenser. Rekryteringen kommer att marknadsföras genom KarlEkons facebooksida. Projektledarna planerar att tills den 20:e mars vara klara med rekryteringen av projektgruppen.

”Vi vill sätta Karlstad på kartan. Många ser väl Karlstad och Värmland som ett ställe med bara pappersbruk. Det är ju en väldigt vacker stad. Vi vill att ingen ska glömma konferensen.”

Projektledarnas sista ord:

”Vi vill tillägga att alla ska söka! Studenter får inte ofta den här chansen att genomföra ett sådant projekt gratis genom studietiden. Det är väldigt lärorikt. Funderar man på att arbeta med projektledning så är detta ett bra tillfälle att få en inblick i vad du kommer att få arbeta med senare. Man får ett grymt nätverk!”

Följ allt som händer via KarlEkons hemsida.

Skriven av: Carl Allert & Josefin Dahlgren