Är du terminens KarlEkonit?

Vi i styrelsen är väldigt tacksamma för all tid ni lägger ner för att utveckla KarlEkon till det bättre och samtidigt presterar i studieresultat. KarlEkon skulle aldrig vara vad det är utan er. Terminens KarlEkonit är ett pris som representerar hårt slit både med studier och ideellt arbete. Det är medlemmarna i föreningen som nominerar den ni tycker gör sig förtjänt av priset, sedan tar styrelsen ett gemensamt beslut om vem som är värd titeln Terminens KarlEkonit.

För att nominera den ni tycker borde få titeln skickar ni ett mail till ordforande@karlekon.com med en motivering varför just den personen är värd titeln.

Vi ser fram emot era nomineringar och bugar och bockar för att ni alla jobbar för att KarlEkon ska bli en bättre förening för alla.