<p>Vill du vara med och tävla om den totala prissumman på 65 000 kr, ha möjligheten att uppdatera ditt CV med att du har vunnit SM i Ekonomi samt knyta värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare? Då ska du definitivt delta i SM i Ekonomi som går av stapeln den 8 […]</p>

Vill du bli en del av KarlEkon?

Om KarlEkon

KarlEkon – Karlstads Ekonomstuderandes Förening – är den största utbildningsföreningen vid Karlstads universitet. Vår främsta målgrupp, som utbildningsförening, är studenterna som läser ekonomprogrammet samt ekonomrelaterade utbildningar vid universitetet och det är här vi även hittar majoriteten av våra drygt 1 300 medlemmar. Sedan starten, 22 september 1980, har KarlEkon ständigt varit i utveckling. Detta beror till största på alla våra engagerade som gjort det möjligt att bedriva samt utveckla den verksamhet som vi bedriver. Som utbildningsförening har vi som främst ändamål att bedriva utbildningsbevakning, alltså se till att ekonomutbildningen vid Karlstads universitet håller en hög standard. Syftet bakom detta är ganska självklart, att vår tid i Karlstad ska vara all möda värd och att vi vid slutet av universitetstiden får ett jobb. Att alla, ett år, efter sin examen ska ha en vettig sysselsättning är ett utav de målen vi arbetar för och detta gör vi inte bara genom utbildningsbevakning. Förutom utbildningssidan bedriver KarlEkon verksamhet som riktar sig mot näringslivet. Detta gör vi eftersom kontakten in i näringslivet är en utav de viktigaste nycklarna till en vettig sysselsättning. Den sista utav KarlEkons verksamhetsgrenar är den studiesociala verksamheten. Det är vid universitetet de flesta kontakterna, som du senare i ditt liv kommer att behöva, knyts och det är just därför vi erbjuder våra medlemmar en stor mängd mötesplatser.

Kontakta oss

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss nu

Senaste nytt